Slusefiltre

Slusefiltre anvendes især indenfor træindustrien. Filtrene kan anvendes til alle former for træaffald. Filtertyperne er anvendelige i forbindelse med mindre anlæg.

Slusefilter er opbygget af moduler eller sektioner og kan leveres i mange størrelser eller efter ønske. Der kan alt efter opgaven, leveres tre forskellige poselængder.

Filtrene tømmes automatisk ved hjælp af en sluse og videre herefter til en tømmeventilator til container.

Filtrene kan udstyres med brandspjæld, smeltesikring, mikroafbryder samt frekvensomformer.

For automatisk rengøring kan filtrene forsynes med regenereringsventilatorer.

Filtrene kan leveres med indblæsningssektioner (grovudskillere).

Sækketømningsfiltre

Denne type filter bruges til fraseparering af lakpudsestøv eller til mindre træaffalds-mængder.

Sækketømningsfilter er opbygget af moduler eller sektioner og kan leveres i mange størrelser efter ønske.

Der kan alt efter opgaven, leveres tre forskellige poselængder.

Filtrene kan udstyres med brandspjæld, smeltesikring, mikroafbryder samt frekvensomformer.

Filtrene kan også leveres med ATEX godkendelse.