Leverings Betingelser

Leveringstiden er min. 5 uger, medmindre andet er aftalt.

Tiden er skønsmæssigt ansat og overholdes, så vidt det er os muligt, men vi påtager os intet ansvar for følgerne af eventuel forsinkelse, og en sådan giver ikke køber ret til at ophæve købet.

For lagervare er mellemsalg forbeholdt.

Leveringstidens ikraftsættelse sker først fra underskrivelse af ordrebekræftelsen og evt. indbetaling af a'conto beløb.